Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen

Joka neljäs poika ja lähes joka viides tyttö on ylipainoinen tai lihava, selviää THL:n vuoden 2019 lasten- ja nuorten ylipaino ja lihavuus -tutkimuksen tuloksista. Ikähaarukassa 2-16-vuotta vähintään ylipainoisia poikia oli 27 prosenttia ja tyttöjä 17 prosenttia. Lihavia 2-16-vuotiaista pojista oli 8 prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia.  Kaikissa ikäryhmissä poikien lihavuus oli tyttöjä yleisempää. Kun verrataan kouluikäisiä alle kouluikäisiin, on ylipaino ja lihavuus yleisempää kouluikäisillä.

Lasten ylipainon taustalla on useita, sekä yksilöllisiä että yhteiskunnallisia, tekijöitä.

”Ylipainoon on vaikuttanut ennen kaikkea se, että elinympäristömme on muuttunut lihomista edistäväksi: tarjolla on runsaasti ruokia ja juomia, joissa on liikaa energiaa ja aktiivinen liikkuminen on vähentynyt”, toteaa THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäki.

”Huolestuttavaa on, että lapsuudessa ja nuoruudessa alkanut ylipaino jatkuu huomattavan usein aikuisikään. Lihavuus on myös yhteydessä lasten ja nuorten psykososiaaliseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Jo lapsuudessa lihavuuteen saattaa liittyä aineenvaihdunnallisia muutoksia ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, mutta niitä voidaan vähentää elintapamuutoksilla.”

”Lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveellisten elintapojen edistämiseksi tarvitaan laajaa yhteistyötä sekä terveyttä edistäviä päätöksiä ja toimia yhteiskunnan eri sektoreilla. Esimerkkejä kaikkiin lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdistuvista yhteiskunnallisista toimista ovat terveysperusteinen verotus ja lapsille suunnattujen epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittaminen”, Mäki jatkaa.

Lasten ja nuorten ylipainon yleisyys vaihtelee paljon alueellisesti. Kaikista kunnista tietoa ei saada kerättyä, mutta saatavilla olevan tiedon perusteella ylipaino oli yleisintä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ja harvinaisinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Ylipainoisten 2-16-vuotiaiden lasten ja nuorten osuus vaihteli sairaanhoitopiireittäin pojilla 24 prosentista 35 prosenttiin ja tytöillä 15 prosentista 22 prosenttiin.

Kunta- ja muut aluekohtaiset tiedot löytyvät tulostiivistelminä ja interaktiivisina karttaesityksinä osoitteessa: terveytemme.fi/finlapset.

Lähde: thl.fi

Kuvat: BigStockphoto ja THL