Vanhemman yli- tai alireagointi vaikuttaa

Tunteiden hallinnan oppiminen on yksi tärkeimmistä lapsen kehitystehtävistä. Masentuneen äidin tai isän yli- tai alireagointi lapsen tarpeisiin voi vaikuttaa lapsen tapaan reagoida. Myöhemmin lapsuudessa tämä voi näyttäytyä puutteellisina taitoina hallita negatiivisia tunteita. Siksi neuvolassa pyritään huolehtimaan ja hoitamaan jo raskausajan masennusoireita kokevia äitejä ja auttaa raskauden myönteistä etenemistä.

Lähde: Potilaanlääkärilehti.fi

Kuva: BigStockphoto