Voiko lapsen kasvuun vaikuttaa?

Lapsen kasvuun vaikuttaa perimän lisäksi ravitsemus, huolenpito ja terveys. Terve kasvu etenee tasaisesti ja johdonmukaisesti. Muutokset kasvukäyrässä voivat viestiä mahdollisesta sairaudesta.

Kasvun kaudet

Lapsen kasvu jaetaan kolmeen osaan ja jokaisella kaudella on oma säätelijänsä:

  • imeväisiänkasvu – ravitsemus
  • lapsuudenkasvu – kasvuhormoni
  • murrosiän kasvu – sukupuolihormoni

Lapsen kasvu on jatkumo, joten käytännössä kaikki kasvuun vaikuttavat tekijät ovat terveelle kasvulle välttämättömiä jokaisessa vaiheessa.

Perimä

Kasvua ohjaa voimakkaasti perimä ja lapsen kasvutapa on usein peritty joko vanhemmilta tai isovanhemmilta. Perintötekijät selittävät suurimman osan lasten yksilökohtaisista ja väestöryhmien välisistä pituuseroista. Vanhempien pituus ja kasvutapa ovatkin keskeisiä tietoja, kun lapsen kasvua arvioidaan.

Ravitsemus

Terveen kasvun edellytys on riittävä ravitsemus. Lapsi tarvitsee ravitsemuksesta saatavaa energiaa kasvuun ja rakennusaineita lapsen kehon tarpeisiin. Esimerkiksi kalsium ja D-vitamiini ovat välttämättömiä luun kehittymiselle.

Kasvuhormoni

Aivolisäkkeestä erittyvä kasvuhormoni on välttämätöntä normaalille kasvulle. Hormonia erittyy öisin sykäyksittäin ja se säätelee myös yleistä aineenvaihduntaa elimistössä. Luissa olevat kasvulevyt kasvavat kasvuhormonin vaikutuksesta.

Kilpirauhashormoni

Kaulalla sijaitseva pieni kilpirauhanen tuottaa verenkiertoon kilpirauhashormonia eli tyroksiinia, jota lapsi tarvitsee kasvuun ja hermoston kehittymiseen ja jota elimet tarvitsevat toimiakseen normaalisti. Kilpirauhasen toimintaa säätelee aivolisäke, joka mittaa tarkasti elimistön kilpirauhashormonin tarvetta.

Sukupuolihormonit

Aivolisäke säätelee myös sukuhormonien eritystä. Keskushermosto ohjaa ja säätelee aivolisäkkeen toimintaa tarkasti, mutta tarkkaa tietoa siitä miten, miksi ja milloin tämä järjestelmä aktivoituu murrosiässä, ei kuitenkaan ole.  Sukuhormonit erittyvät pojilla pääasiassa kiveksistä ja tytöillä munasarjoista. Ne saavat aikaan murrosikään liittyvät elimistön muutokset ja säätelevät pituuskasvua ja yleistä aineenvaihduntaa. Murrosiässä tapahtuu kasvupyrähdys osin sukupuolihormonin vaikutuksesta.

Vanhemmat ja huolenpito

Huolenpito ja rakkaus ovat lapsen kasvun edellytyksiä, sillä laiminlyödyn lapsen kasvu saattaa hidastua. Ilmiö on monitekijäinen kokonaisuus, joka korjautuu vasta, kun kasvuolosuhteet palautuvat normaaleiksi. Äidin raskaudenaikaisella telämäntavoilla on vaikutusta lapsen kasvuun. Esimerkiksi tupakointi raskaudenaikana voi johtaa lapsen hitaampaan pituuskasvuun ja suurempaan lihomisriskiin.

Muut tekijät

Kaikkia kasvun ohjaavia tekijöitä ei vielä tunneta. Lisämunuaisen erittämä kortisoli on elimistön tärkeä stressihormoni ja kasvun säätelijä, mutta suurina määrinä se voi hidastaa luuston kasvua. Insuliini vaikuttaa sokeri- ja energia-aineenvaihdunnan tärkeimpänä säätelijänä myös lasten kasvuun.

Lapsen yleinen terveys ja monet sairaudet vaikuttavat kasvuun.

Lähde: terveyskyla.fi

Teksti: Tarja Kankaanpää-Salonen Kuva: BigStockphoto