Ylös ja heilumaan!

Ekaluokkalaisten sekä lukutaito että tasapainotaito paranivat luokassa tehtyjen liikunnallisten harjoitteiden myötä. Itä-Suomen yliopiston, kasvatustieteen maisterin Päivi Ruotsalaisen tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden motoristen perustaitojen ja lukutaidon kehittymistä sekä niiden välistä yhteyttä ensimmäisen kouluvuoden aikana.

Tutkimus antaa varovaista näyttöä liikunnallisen harjoitusohjelman myönteisestä vaikutuksesta motoristen perustaitojen kehittymiseen ja edelleen lukutaidon kehittymiseen. Selkeää mekanismia tai syytä vaikutukselle ei löytynyt. Tutkimus osoittaa, että tasapaino on olennainen motorinen taito kokonaismotoriikan ja lukutaidon kehittymisessä. Liikunnallisista harjoituksista ja niiden aktiivisesta käytöstä hyötyvät erityisesti pojat. Tutkimuksessa oppilaiden motorisia taitoja vahvistettiin luokkatilassa toteutetuilla liikunnallisilla harjoitteilla seitsemän kuukauden ajan noin kuusi minuuttia päivässä.

Kuva: BigStockphoto