Lääkkeiden käyttö odotusaikana

Hirveä päänsärky jyskyttää ohimoilla, pitäisi ottaa särkylääkettä. Mutta, mitä lääkettä voi ottaa turvallisesti raskauden aikana, on tavallinen kysymys apteekin arjessa.

Lääkkeet ovat muutamia hormonivalmisteita lukuun ottamatta vierasaineita elimistöllemme. Vaikka lääkeaineen imeytyminen, reitti elimistössä ja poistuminen selvitetäänkin lääkkeen kehitystyön aikana, sen kaikkia mahdollisia vaikutuksia, kuten vaikutusta sikiöön, ei luonnollisestikaan voida tutkia. Pitkään käytössä olleista lääkkeistä on kertynyt paljon käyttökokemukseen perustuvaa tietoa ja sitä kautta myös raskauden aikaista käyttöä on ehditty arvioimaan luotettavasti.

Vähempi parempi

Raskauden aikaisen, satunnaisesti tarvittavan lääkehoidon periaatteena on: pienin tehokas annos mahdollisimman lyhyen aikaa todelliseen tarpeeseen. Lääkkeiden käyttöä raskauden aikana ei kuitenkaan tarvitse pelätä. Äidin hyvinvointi on välttämätön edellytys myös kasvavan sikiön hyvinvoinnille, ja siksi jatkuvassa käytössä olevat lääkkeet tulisi arvioida hoitavan lääkärin kanssa jo hyvissä ajoin ennen raskauden mahdollista alkamista. Kasvavan sikiön kehityksen kannalta käyttöön valitaan mahdollisimman turvalliset valmisteet.

Vaikka lähes kaikki lääkeaineet kulkeutuvat istukan lävitse sikiöön, vain harvan niistä tiedetään olevan suoraan sikiölle haitallinen eli teratogeeninen.

Joitakin lääkkeitä ei suositella käytettäväksi raskauden tietyissä vaiheissa ja toisilla imetyksen aikainen käyttö on mahdollinen, mutta raskauden aikaista käyttöä pitäisi välttää. Lääkepakkauksessa oleva pakkausseloste on hyvä lukea aina ennen lääkkeen käyttöä. Pakkausselosteessa olevasta kiellosta huolimatta joitakin lääkkeitä voi kuitenkin käyttää satunnaisesti myös raskauden aikana tarpeen vaatiessa, mutta asia on hyvä varmistaa apteekista tai lääkäriltä.

Säännöllinen reseptilääkitys

 • Kerro hoitavalle lääkärille jo hyvissä ajoin etukäteen perheenlisäykseen liittyvistä suunnitelmista, jotta käytössä olevat lääkkeet voidaan tarvittaessa vaihtaa raskauden alkamisen ja sikiön kehityksen kannalta turvallisiin vaihtoehtoihin.
 • Käytä määrättyjä lääkkeitä annettujen ohjeiden mukaan säännöllisesti, jotta oma terveytesi tukee sikiön kasvua ja kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Älä epäröi ongelmatilanteissa ottaa yhteyttä lääkäriin, neuvolaan tai apteekkiin viipymättä.

Närästyksen hoito

 • Raskauden loppuvaiheessa kasvava sikiö painaa usein mahaa ja mahaporttia niin, että mahalaukun sisältö pääsee karkaamaan ruokatorveen. Voimakas närästys on kivuliasta ja saattaa häiritä myös nukkumista.
 • Raskauden aikaiseen käyttöön sopivat mahahappoa neutraloivat antasidit, jotka ovat nopeavaikutteisia, mutta vaikutusaika on valitettavan lyhyt. Myös erilaiset limakalvolle suojan muodostavat valmisteet (sukralfaatti) tai mahan sisällön päälle kerroksen muodostavat (algiinihappo) valmisteet ovat käyttökelpoisia raskauden aikana.
 • Kiinnitä huomiota ruokailuaikoihin, annoskokoihin ja närästystä helposti aiheuttaviin ruoka-aineisiin sekä nukkuma-asentoon, joilla oireita voi ainakin jonkin verran helpottaa.
 • Vaikeaa närästystä voidaan hoitaa tarvittaessa lääkärin ohjeen mukaisesti myös ranitidiinilla tai esomepratsolilla.

Kivun ja kuumeen hoito

 • Raskauden aikaisen kivun tai kuumeen hoidossa parasetamoli on ensisijainen lääkeaine. Sitä voidaan käyttää raskauden kaikissa eri vaiheissa turvallisesti. Ohjeena on pienin mahdollinen kivun hoitoon tarvittava annos ja lyhyin mahdollinen hoitoaika. Suurin sallittu vuorokausiannos on 3 grammaa vähintään kolmeen ottokertaan jaettuna.
 • Tulehduskipulääkkeiden (NSAID-lääkkeet) jatkuvaa käyttöä ei suositella raskautta suunniteltaessa tai raskauden aikana. Ne saattavat haitata raskaaksi tulemista, aiheuttaa epämuodostumariskin lievää kohoamista ja viimeisellä kolmanneksella haitata sikiön verenkiertoelimistön kehitystä sekä aiheuttaa munuaisvaurion. Käytännössä kertaluonteista, yhden annoksen käyttöä esimerkiksi kovan päänsäryn hoitoon pidetään turvallisena koko raskauden ajan. Ensisijaisia lääkeaineita ovat tällöin elimistöstä nopeasti poistuvat ibuprofeeni, ketoprofeeni ja diklofenaakki.
 • Asetyylisalisyylihapon käyttöä raskauden aikaisen kivun hoidossa ei suositella lainkaan sen verenvuotoriskiä lisäävän vaikutuksen vuoksi. Myöskään uudempien koksibien käytöstä raskauden aikana ei ole vielä riittävästi käyttökokemuksia.

Allergiaoireiden hoito

 • Nykyisen Käypä hoito -suosituksen mukaan allergiaoireiden itsehoidossa jokaisen tulisi käyttää ensisijaisesti paikallisesti nenään tai silmiin annosteltavia valmisteita, sillä niiden teho on parempi kuin tablettivalmisteiden. Tämä on ollut odottavien äitien hoitokäytäntö jo ennen suosituksen muuttamistakin. Paikallisista valmisteista elimistöön imeytyvän lääkkeen määrä on pieni ja siksi ne ovat ensisijainen vaihtoehto.
 • Jos paikallisvalmisteet eivät riitä oireiden hillitsemiseen, antihistamiinitableteista desloratadiinia tai levosetiritsiiniä sisältäviä valmisteita voi käyttää ohjeen mukaisella annostuksella. Käyttämällä lääkkeistä uudempia, vain elimistössä vaikuttavaa molekyylimuotoa eli isomeeriä sisältäviä valmisteita, saadaan sama vaikutus puolta pienemmällä lääkeaineen määrällä.

Välttämättömät vitamiinit ja rauta

 • Raskauden ajan tärkein vitamiini on foolihappo, jonka käyttö tulisi aloittaa heti, kun ajatus perheenlisäyksestä tulee ensimmäisen kerran mieleen. Uudemmat, suoraan elimistölle käyttökelpoisessa muodossa olevat valmisteet imeytyvät tutkitusti hyvin. Foolihappolisää tarvitaan sikiön hermoston normaalin kehityksen varmistamiseen heti raskauden alusta alkaen.
 • D-vitamiini kuuluu myös ehdottoman tärkeisiin vitamiineihin raskauden aikana. Toisin kuin muut vitamiinit, se vaikuttaa hormonin tavoin tumassa usean sadan eri geenin koodaaman proteiinin muodostumiseen ja siten monien eri kehitysprosessien kulkuun.
 • Rautalisää tarvitaan usein raskauden loppupuolella sikiön kasvaessa voimakkaasti. Tilannetta seurataan neuvolassa aktiivisesti hemoglobiinimittauksilla ja lisän käyttö aloitetaan tarvittaessa.
 • Raskauden aikaisen vitamiinitarpeen voi tyydyttää helposti tarkoitukseen suunnitellulla monivitamiinivalmisteella. Niissä ei ole A-vitamiinia mukana, jota sitäkin toki tarvitaan sikiön normaaliin kehitykseen, mutta ei ravintolisän muodossa.

Ummetuksen hoito

 • Raskauden edetessä myös suolen lihaksisto relaksoituu ja liike vähenee aiheuttaen ummetusta. Liikunnan väheneminen ja raskauden loppupuolella usein käytössä oleva rautalääkitys pahentavat oireita.
 • Ummetuksen hoidossa riittävä nesteen ja kuidun nauttiminen ovat ensimmäinen tarkasteltava asia. Ulostemassan määrää lisäävät valmisteet ovat käyttökelpoisia myös raskauden aikana.
 • Ulostemassaa veden sitomisen kautta pehmentävät valmisteet (makrogoli ja laktuloosi) ovat turvallisia raskauden aikaisessa käytössä.
 • Akuutissa tilanteessa pienoisperäruiskeena käytössä oleva ulostusvalmiste sopii myös raskauden aikaiseen käyttöön.

Jos mietityttää,  kysy neuvoa

Teratologinen tietopalvelu, äidin lääkeneuvonta, antaa tietoa hedelmällisyyteen, raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä sekä neuvoo imetyksen aikaista lääkitystä koskevissa kysymyksissä.  Neuvoa saa puhelimitse ja chat-palvelussa.

Teratologisen tietopalvelun aukioloajat voit tarkistaa täältä.

Lähteet: hus.fi, terveyskirjasto.fi

Teksti: Kim Nummila  Kuvat BigStockphoto