Neuvolan palveluita lähes 100 vuotta

Suomalaisen neuvolatoiminnan isänä pidetään Arvo Ylppöä, jonka aloitteesta ensimmäiset neuvolat perustettiin 1920-luvulla. Vuonna 1944 annettiin laki, jonka mukaan jokaiseen kuntaan oli perustettava maksuton äitiys- ja lastenneuvola.

Lähde: Wikipedia

Kuva: BigStockphoto

Save