Syntyneiden määrä laski

Alkuvuoden aikana syntyneiden määrä laski seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jos lasku jatkuu samaa vauhtia loppuvuoden, painuu vastasyntyneiden määrä ensimmäistä kertaa alle 50 000 sitten vuoden 1868 jälkeen. Epävarman taloustilanteen arvellaan aiheuttavan perheen perustamisen lykkäystä.

Lähde: Yle

Kuva: BigStockphoto