Vauvat ja äidit tilastoissa

Vuonna 2015 Suomessa syntyi 55 759 lasta. Ensisynnyttäjien keski-ikä on vuosittain hieman noussut ja se oli viime vuonna 28,8 vuotta. Yli 35-vuotiaita oli 20,8 prosenttia. Alle 20-vuotiaiden osuus kaikista synnyttäjistä vähenee tasaisesti ja heitä oli viime vuonna enää vajaa kaksi prosenttia.

Alkuraskauden aikana tupakoivien osuus oli 15 %, mutta 49 prosenttia kaikista alkuraskauden aikana tupakoineista ilmoitti lopettaneensa tupakoinnin raskausaikana.

Lähde: THL Perinataalitilasto – synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet

Kuva:BisStockphoto