Lukemisen iloa ja iloa lukemisesta

Säännöllisesti ääneen lukemalla kehittää lapsen sanavarastoa, tukee emotionaalista kehitystä ja vaikuttaa ratkaisevasti lapsen tulevaan koulumenestykseen ja lukutaitoon. Pohja lukemiskulttuurille ja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien merkitys lapsen lukutaidolle on ratkaisevin nimenomaan ennen kuin lapsi itse osaa lukea.

Lukukeskus tukee lapsiperheiden lukutottumuksia Suomen Kulttuurirahaston rahoittamalla kolmevuotisella Lukulahja lapselle -ohjelmalla jakamalla Lukulahja lapselle -kirjakasseja. Hankkeen tarkoituksena on pyrkimys vaikuttaa perheiden lukutottumuksiin heti lapsen syntymästä lähtien.

Kirjakasseja jaetaan neuvoloissa lähes 300 Suomen kunnassa 2019-2021 välisenä aikana syntyneille lapsille. Kirjakassista löytyy vauvojen lorukirja, iltasatukirja, seinälle kiinnitettävä Lue lapselle-lukumitta, lorukortit, kutsukortin kirjastoon sekä tietoa ääneen lukemisen merkityksestä lapsen hyvinvoinnille ja perheen vuorovaikutukselle.

Koronakevät on lisännyt lukemista tänä keväänä ja joka neljännessä lapsiperheessä on luettu tavallista enemmän.

Lue täältä vinkit eri-ikäisille lukemiseen!

Kirjakassi on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi ja myöhemmin tänä vuonna myös saamenkielillä ja yleisimmillä maahanmuuttajakielillä.

Lähde: luelapselle.fi

Teksti: Tarja Kankaanpää-Salonen Kuva: BigStockphoto