Pidä huolta mielestä

Jari Sinkkonen, LT, lastenpsykiatrian dosentti, saattaisi kiteyttää aiheen yhdellä lauseella: suojata lapsia ylikuormitukselta. Siitä on usein kyse, kun asiat alkavat mennä huonosti. Hän käsittelee asiaa kuitenkin teemoittain, sillä syitä kuormittumiselle on tapauskohtaisesti niin erilaisia.

”Jokainen lapsi on yksilöllinen ja ainutlaatuinen, eikä aina tarvitse olla iloinen eikä reipas. Lapsien temperamentissakin on suuria eroja”, hän muistuttaa.

”Jos lapsi syö ja nukkuu hyvin, leikkii, on kiinnostunut ympäröivästä maailmasta, menee suhteellisen tyytyväisenä päiväkotiin tai kouluun ja hänellä on pari hyvää kaveria, asiat eivät voi olla ihan hullusti”, Jari Sinkkonen kiteyttää.

Kun apua tarvitaan, on siinä omat ongelmansa. Vaikeasti traumatisoidut lapset eivät hyödy psykoterapiasta niin paljon kuin lievästi traumatisoidut. Mutta lievästi traumatisoituneiden lapsien hoitamiseen ei ole rahaa.

Ongelmallinen käyttäytyminen

”Valtaosa lapsen ongelmalliseksi koetusta käyttäytymisestä on yritystä sopeutua. Mitä vaikeammissa oloissa lapsi elää, sitä vähemmän hänellä on liikkumavaraa”, Jari Sinkkonen kertoo.

Lapsi tarvitsee itseään vahvemmat vanhemmat, mutta usein törmää perheisiin, jossa vanhemmat tarvitsevat lapsensa rakkautta ja kestävät huonosti lapsen pettymystä ja kiukkua. Päiväkodeissa ja kouluissa on yhä enemmän lapsia, joille ei ole asetettu rajoja. Rajoja kuitenkin tarvitaan, sillä ne ovat yritys estää lasta joutumasta pulaan.

”Lapsi ei ole pikku tyranni, vaan hänen käyttäytymisensä on usein sopeutumista epäjohdonmukaiseen kasvatukseen.”

Kuva: BigStockphoto

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com