Yksivuotiaista enemmistö kotihoidossa

Childcare-tutkimuksen tulokset osoittivat, että 75 % kyselyyn vastanneiden vanhempien lapsista hoidettiin pääsääntöisesti lapsen omassa kodissa ja se jatkui keskimäärin runsaan kahden vuoden ikään saakka. Jos kunta tuki kotihoidontuen kuntalisällä, hoidettiin lapsia useimmin kotona. Kuntalisää sai noin joka neljäs perhe. Kodin ulkopuolella hoidossa olevien lasten päiväkotipäivä kestää tavallisimmin 8–9,5 tuntia.

Päävastuu lapsen hoidosta oli myös selvästi useammin äidillä kuin isällä. Lasten hoito osoittautui moninaiseksi, sillä tutkijat löysivät suomalaisperheistä yhteensä 28 erilaista ratkaisua lastenhoidon järjestelyihin. Järjestelyihin kuuluivat esimerkiksi osa-aikainen työ ja isovanhempien hoitoapu. Tiedot kävivät ilmi juuri valmistuneesta THL:n sekä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen laajasta, edelleen jatkuvasta Childcare-tutkimuksesta.

Kuva: BigStockphoto