Empatia auttaa ymmärtämään

Empatia on toisen tunteiden ymmärtämistä. Ihmisellä on geneettinen taipumus empatiaan. Vanhemmat voivat edistää empatiakyvyn kehittymistä käyttämällä mielentiloja kuvaavia sanoja sekä lapsen haluja ja tarpeita kuvaavia sanoja lapsen kanssa. Tutkimuksen mukaan näistä on hyötyä. Toisaalta digitaaliset laitteet eivät huomioi tunteita ja siksi ne eivät tue empaattisuuden kehittymistä.

Lähde: Mielenterveysseura ry, Yle.fi

Kuva: BigStockphoto