Kasvaako lapsestasi hujoppi?

Apua, taasko vaattet ovat pieniä? Kasvupyrähdysten aikaan lapsi tuntuu kasvavan metrin viikossa. Mutta millaisista vaiheista lapsen kasvu oikein muodostuu?

Ensimmäistä lapsuuden kasvukautta kutsutaan alkukasvuksi, ja se alkaa yhdeksänneltä raskausviikolta sikiövaiheen alusta ja jatkuu hidastuvana noin 2-3-vuoden ikään saakka. Alkukasvua säätelevät osittain eri tekijät kuin myöhempää lapsuudenaikaista kasvua ja murrosiän kasvupyrähdystä. Sikiöaikana kasvuun vaikuttaa perimä ja kasvuhormonia tärkeämpi insuliini. Äidin terveys ja istukan toiminta
vaikuttavat myös sikiön kasvuun.

Normaalin alkukasvun tärkein ehto on hyvä ja riittävä ravitsemus.

Suuntaa-antavia sääntöjä vauvaiän painon kehitykselle:

  • Paino laskee ensimmäisinä päivinä 5–10 prosenttia syntymäpainosta.
  • Syntymäpaino pitäisi saavuttaa uudelleen 7–10 päivän kuluessa syntymästä.
  • Ensimmäisen kolmen–neljän kuukauden aikana paino nousee noin 20–30 g /päivä.
  • Seuraavien kuukausien ja yksivuotissyntymäpäivän välillä paino nousee 15–20 g /päivä.
  • Paino kaksinkertaistuu syntymäpainosta 4–5 kuukaudessa.
  • Paino kolminkertaistuu syntymäpainosta 12 kuukaudessa.
  • Paino nelinkertaistuu syntymäpainosta 2 vuodessa.

Kasvu jatkuu

Seuraavaa kasvukautta kutsutaan lapsuuden kasvuksi. Se alkaa noin kuuden kuukauden iässä ja jatkuu hidastuvana koko kasvukauden ajan. Vuosikasvu vähenee neljästä vuoden iästä murrosiän alkuun saakka noin 7,5 sentistä viiteen senttiin eli kasvu on hitaimmillaan ennen murrosiän kasvupyrähdystä. Toinen, nk. keskilapsuuden kasvupyrähdys saattaa tulla 6-8-vuotiaana.

Kasvuun vaikuttavia asioita

Lapsen kasvulle välttämättömiä hormoneja ovat kilpirauhas- ja kasvuhormoni, joilla ei ole merkitystä sikiöaikaiselle kasvulle.

Kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa pulmia hermoston kehitykselle pian syntymän jälkeen. Sen vuoksi vajaatoiminta seulotaan kaikilta vastasyntyneiltä Suomessa, jotta hormonikorvaushoito päästään aloittamaan ennen kuin oireita syntyy. Myöhemmin kehittynyt kilpirauhasen vajaatoiminta vaikuttaa lapsen pituuskasvuun.

Lapsilla saattaa esiintyä myös harvinainen kasvuhormonivaje.

Mittasuhteet muuttuvat Sikiöaikana kasvu on pääasiassa pään ja vartalon kasvua, lapsuudessa kasvaa raajat ja murrosiän kasvupyrähdys on jälleen vartalon kasvua. Käsien ja jalkaterien kasvu päättyy ensin, sitten raajojen ja lopuksi selkärangan kasvu.

Lähde: Kotineuvola; terveyskirjasto.fi