Koulutetut isät kotona

Isyysvapaata, joka on 1–18 arkipäivää äidin äitiys- tai vanhempainvapaan aikana käytti 78 % isistä vuonna 2014.
Isyysvapaata vanhempainvapaakauden jälkeen (1–54 arkipäivää) käytti 34 % isistä. Tätä isäkuukaudeksi nimitettyä vapaata käyttivät hyvin koulutetut isät, joiden puolisoilla on myös korkea koulutus. Vanhempainvapaata käyttää vain 1–3 % isistä.
Lähde ja lisätietoja: THL.fi

Kuva: Bigstockphoto