Lapsi muuttaa kaiken

Lapsen syntymän jälkeistä aikaa pidetään muutoksen herkkyyskautena, jolloin vanhemmat ovat valmiita miettimään itseään ja elintapojaan syntyneen lapsen hyväksi. Jo odotusaikana moni käy läpi omat lapsuuden kodin kokemuksensa ja miettii, millainen vanhempi itse haluaa olla. Samalla he rakentavat suhdettaan vastasyntyneeseen, täsmentävät suhdettaan puolisoon, muihin perheen lapsiin ja muuhun sukuunsa.

Tunne onnistumisesta ja pärjäämisestä auttaa vanhempia selviytymään ajoittain kuormittavissa lapsiperheen tilanteissa, kuten työttömyyden aiheuttamissa huolissa, lapsen itkuisuudessa tai huolessa lapsen terveydestä.

Tukea onnistumiseen saa äitiys- ja lastenneuvoloissa. Onnistumiseen vaikuttaa paljon se, jos vanhemmat sopivat yhdessä lastenhoidosta, kasvatusperiaatteista ja kotitöistä sekä tavasta hoitaa parisuhdetta. Asiasta kirjoittivat lasten, nuorten ja perheiden erityisasiantuntija Jukka Mäkelä ja tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen blogissa.

Kuva: BigStockphoto