Kiinteän ruuan aloitus liian varhain lisää diabeteksen riskiä

Mikäli lapsi kuuluu perinnölliseen 1-tyypin diabeteksen riskiryhmään, on lisäruuan eli kiinteän ruuan aloittaminen ennen neljän kuukauden ikää diabetesriskiä lisäävä asia. Todennäköisyys saada 1-tyypin diabeteksen esiaste kolmen vuoden ikään mennessä on todennäköisempää kuin ilman lisäruokaa, mutta myöhemmin puhkeavaan diabetekseen asialla ei ollut vaikutusta.

Suomalaislapsista noin 15 %:lla on kohonnut perinnöllinen alttius sairastua tyypin 1 diabetekseen, mutta vain pieni osa heistä sairastuu siihen. Tyypin 1 diabeteksen esiintyvyys on Suomessa korkeimpia maailmassa, eikä taudin syitä vielä tunneta. Tämä tutkimus auttaa osaltaan hahmottamaan lapsen ravitsemuksen ja tyypin 1 diabeteksen välisiä yhteyksiä, toteaa tutkimusprofessori, Suvi Virtanen.

Lähde: THL

Kuva: BigStockphoto