Näön kehitys

Silmän lisäksi aivojen kehityksellä on tärkeä rooli hyvän näköaistin kehittymisessä. Näkökyky kehittyy vähitellen, ja se on riippuvainen aivojen samanaikaisesta kehityksestä. Virheetön näkeminen on monimutkaisen kokonaisuuden tulos: silmän, näköaivokuoren, niiden välisten ratojen ja silmän liikkeistä vastaavien hermojen sekä silmälihasten on oltava kunnossa.

Näön kehitys ikäkausittain

0 pv: Vastasyntyneen näköaistimus on vielä epätarkka, ja hänen on myös vaikeaa hallita silmiensä liikkeitä. Vastasyntyneen silmät tarkentavat noin 20–25 senttimetrin päähän.

2 vko: Vauva osaa jo ottaa katsekontaktin vanhempaan tai kiinnittää katseensa valoon.

1-2 kk: Näkö kehittyy nopeasti. Vauva alkaa erottamaan värejä, ensimmäisinä punaisen ja vihreän. Silmät saattavat vielä liikkua eri tahtiin eli karsastaa.

3-5 kk: Silmä-käsikoordinaatio kehittyy vauvan seuratessa katsellaan liikkuvia asioita ja kurottaessa kädellään niitä kohti. Yhteistyö silmien ja muun vartalon kanssa edistyy vauvan ryömiessä.

6 kk: Silmät pystyvät muodostamaan kolmiulotteisen kuvan maailmasta, ja vauvalle kehittyy syvyysnäkö. Vauva huomaa pienet esineet ja poimii niitä. Hän erottaa tutun ihmisen tai lelun muutaman metrin päästä.

12 kk: Vauvan alkaessa liikkua kunnolla, silmien ja vartalon liikkeiden yhdistäminen onnistuu kunnolla.

Lähteet: Terveysportti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, www.aoa.org

Kuva: iStockphoto